ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ความลึกของตลาด)

ความลึกของตลาดหมายถึงความสามารถของหลักทรัพย์เพื่อเติมเต็มคำสั่งซื้อและขายโดยไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด