ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Margin Level (ระดับมาร์จิน)

ระดับมาร์จินเป็นจำนวนเงินที่เทรดเดอร์มีอยู่เพื่อเปิดตำแหน่งอื่น ๆ ได้ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ นั่นคืออัตราส่วนของสินทรัพย์ต่อกำไรที่ใช้ เมื่อมันลดลง 100% ซึ่งหมายความว่ามีการใช้เงินฝากทั้งหมดที่มีอยู่และไม่สามารถเปิดธุรกรรมอื่น ๆ ได้ มีการคำนวณดังนี้: Margin Level=( Equity/Margin) x 100.