ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (เงินฝาก)

เงินฝาก หมายถึงจำนวนเงินที่เทรดเดอร์ต้องมีในบัญชีเพื่อรับรองตำแหน่งที่เปิดอยู่.