ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Lot (ล็อต))

Lot (ล็อต) ใช้ในการสร้างมาตรฐานของเครื่องมือทางการเงินและทรัพย์สินพื้นฐาน, ใน Forex , หนึ่ง Lot (ล็อต) หมายถึง 100.000 หน่วยสกุลเงินพื้นฐานของคู่สกุลเงิน.