info
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.ลงทุนอย่างรับผิดชอบลงทุนอย่างรับผิดชอบCFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ 75.54% นักลงทุนรายย่อยสูญเสียกับผู้ให้บริการรายนี้ พิจารณาว่าคุณเข้าใจว่า CFD ทำงานอย่างไร และคุณจะสามารถยอมรับความเสี่ยงและสูญเสียได้หรือไม่CFD และ Spread Betting เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากค่าเลเวอเรจ 79.78% บัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD และ Spread Betting กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFD และ Spread Betting ทำงานอย่างไร และสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินหรือไม่
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFDs.
ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Lost Decade (ทศวรรษของการสูญเสีย)

ทศวรรษแห่งการสูญเสียเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง, โดยเฉพาะช่วงหลังจากที่ฟองสบู่ทางเศรษฐกิจเฟื่องฟู การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว,การว่างงานสูง และราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำเป็นเรื่องปกติในสถานการณ์เหล่านี้ ใช้เวลาหลายปีในการคืนค่ามาตรฐานการครองชีพ หากกลับไปที่ระดับก่อนวิกฤต ทศวรรษที่ 1980 ถือว่าเป็นทศวรรษแห่งความสูญเสียสำหรับละตินอเมริกา(La DécadaPerdida)หลังจากที่ระดับหนี้สินไม่สามารถควบคุมได้. ทศวรรษแห่งการสูญเสียของญี่ปุ่นเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1990 เนื่องจากฟองสบู่ของสินทรัพย์ขนาดใหญ่ เฟื่องฟู ยุค 2000 ถือว่าเป็นทศวรรษแห่งการสูญเสียของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากฟองสบู่ dot-com เฟื่องฟูเมื่อช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 หลังจากวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ.