ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ทศวรรษของการสูญเสีย)

ทศวรรษแห่งการสูญเสียเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง, โดยเฉพาะช่วงหลังจากที่ฟองสบู่ทางเศรษฐกิจเฟื่องฟู การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว,การว่างงานสูง และราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำเป็นเรื่องปกติในสถานการณ์เหล่านี้ ใช้เวลาหลายปีในการคืนค่ามาตรฐานการครองชีพ หากกลับไปที่ระดับก่อนวิกฤต ทศวรรษที่ 1980 ถือว่าเป็นทศวรรษแห่งความสูญเสียสำหรับละตินอเมริกา(La DécadaPerdida)หลังจากที่ระดับหนี้สินไม่สามารถควบคุมได้. ทศวรรษแห่งการสูญเสียของญี่ปุ่นเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1990 เนื่องจากฟองสบู่ของสินทรัพย์ขนาดใหญ่ เฟื่องฟู ยุค 2000 ถือว่าเป็นทศวรรษแห่งการสูญเสียของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากฟองสบู่ dot-com เฟื่องฟูเมื่อช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 หลังจากวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ.