ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ดอง (ดอลล่าร์) Loonie)

Loonie คือชื่อที่ใช้เรียกเงินดอลลาร์แคนาดา มันมาจาก Common Loon, นกของจังหวัด Ontario ปรากฏอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเหรียญหนึ่งเหรียญแคนาดา.