ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (คำสั่งซื้อขึ้น (ซื้อตามราคาขึ้น))

ซื้อเพิ่มทรัพย์สิน/ซื้อทรัพย์สินตามราคาขึ้นคือการซื้อด้วยความคาดหวังว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้น.