info
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.ลงทุนอย่างรับผิดชอบลงทุนอย่างรับผิดชอบCFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ 78.90% นักลงทุนรายย่อยสูญเสียกับผู้ให้บริการรายนี้ พิจารณาว่าคุณเข้าใจว่า CFD ทำงานอย่างไร และคุณจะสามารถยอมรับความเสี่ยงและสูญเสียได้หรือไม่CFD และ Spread Betting เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากค่าเลเวอเรจ 80.59% บัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD และ Spread Betting กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFD และ Spread Betting ทำงานอย่างไร และสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินหรือไม่
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFDs.
ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Leverage (เลเวอเรจ)

เลเวอเรจช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารส่วนเงินลงทุนได้มากกว่าทุนของเขา,ช่วยให้เขาเพิ่มผลกำไรได้ในขณะที่ลงทุนเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่กล่าวถึง. เลเวอเรจตัวหนึ่งที่ได้ใช้มากที่สุดคือใช้การจำนองอนุญาตให้ผู้ซื้อบ้าน ซื้อทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ามากกว่าการลงทุนครั้งแรก. FxPro สนับสนุนให้ลูกค้สามารถใช้เลเวอเรจถึง 1: 500.