ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ล่าช้า (เวลารอ) ดำเนินการเทรด)

ความล่าช้าของธุรกรรม หมายถึงระยะเวลานับจากเวลาที่เปิดคำสั่งจนถึงคำสั่งได้ดำเนินการ ความล่าช้าต่ำเป็นที่น่าดีใจซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถรับรองราคาที่สูงขึ้นสำหรับเครื่องมือตัวหนึ่งก่อนที่ตลาดเคลื่อนไหว เทรดเดอร์อัลกอริทึมของ FxPro สามารถลดเวลาล่าช้า (เวลารอ) สำหรับธุรกรรมของเขาโดยการลงทะเบียนใช้บริการ VPS ของเรา โดยการโหลดอัลกอริทึมเข้า Virtual Private Server (เซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วนตัว), สามารถลดเวลาล่าช้าในการเทรดให้เหลือเพียง 1 มิลลิวินาทีและรันอัลกอริธึมทั้งวันโดยไม่ต้องเปิดเทอร์มินัลเทรดส่วนตัว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ FxPro VPS ที่นี่ .