ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Laissez-Faire (เสรีภาพทางเศรษฐกิจ)

ความหมายเป็นภาษาฝรั่งเศสคือ "ปล่อยให้อยู่คนเดียว", laissez-faireเป็นทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 18, หมายถึงการต่อต้านการแทรกแซงของรัฐบาล. ผู้สนับสนุนเสรีภาพทางเศรษฐกิจเชื่อว่าตลาดควรได้รับอนุญาตปรับเองและมักจะต่อต้านขอกำหนด, ข้อจำกัดทางการค้าและแม้กระทั่งค่าจ้างขั้นต่ำ.