ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ตัวชี้วัดล่าช้า)

ตัวชี้วัดล่าช้าเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคบันทึกหลังจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจทั่วไป ตัวอย่างที่เห็นชัดคือการจ้างงานเพราะมันจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากที่เศรษฐกิจดีขึ้นหรือเสื่อมโทรม.