ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ดอง (ดอลล่าร์) Kiwi)

Kiwi คือชื่อที่ใช้เรียกเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์.