ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Jawboning (Jawboning)

Jawboning, ยังได้เรียกว่า "จริยธรรมที่โน้มน้าวใจ", คือการใช้วาทศาสตร์เพื่อมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐศาสตร์มากกว่าการแทรกแซงโดยตรงผ่านกฎหมายการพูดโดยธนาคารกลาง มีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในหมวดหมู่นี้เมื่อเขาพยายามหาวิธีวางอิทธิพลต่อจิตวิทยาตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ