ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Industrial Production (ดัชนีอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่รายงานมูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมของประเทศหรือภาคเศรษฐกิจ (ได้ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ) ข้อมูลเหล่านี้คำนึงถึงการผลิต, การสกัดและสาธารณูปโภค ผลผลิตอุตสาหกรรมเป็นตัวบ่งชี้ที่มีค่า เพราะมันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับด้านอื่น ๆ เช่นการจ้างงาน, รายได้และความเชื่อมั่นผู้บริโภค มันถือเป็นดัชนีบังเอิญ เนื่องจากการผลิตอ่อนไหวเกินไปกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ เมื่อตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าที่คาดไว้ มันมีแนวโน้มที่จะมีผลดีต่อมูลค่าทางการเงินของประเทศ.