ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ตัวบ่งชี้ Ichimoku Kinkō Hyō)

Ichimoku Kinkō Hyō, มักเรียกสั้น ๆ ว่า Ichimoku, เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคได้พัฒนาโดยนักข่าวชาวญี่ปุ่น Goichi Hosoda ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 มันได้ใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและเป็นแนวรับและแนวต้าน. Ichimoku ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเทรดเดอร์ชาวญี่ปุ่นแต่เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์ชาวตะวันตกเมื่องจากมีข้อมูลอย่างหนาแน่นโดยไม่ต้องใช้ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม. >

Ichimoku ประกอบด้วยห้าเส้น:

1.Tenkan-sen (เส้นสีแดง) เป็นเปลี่ยนเส้นอีกเส้นที่ได้มาโดยเฉลี่ยค่าที่สูงที่สุดและค่าที่ต่ำที่สุดสำหรับ 9 ครั้งในอดีต มันแสดงถึงพื้นที่ตรงกลางของแท่งเทียนทั้ง 9 ก่อนหน้านี้.

2. Kijun-sen (เส้นสีน้ำเงิน), เป็นส่วนประกอบของตัวบ่งชี้ที่สำคัญของตัวบ่งชี้ Ichimoku Kinko Hyo ที่ใช้ในการวัดโมเมนตัมระยะกลาง มันสามารถคำนวณได้จากการเฉลี่ยค่าที่สูงที่สุดและค่าต่ำสุดสำหรับช่วงที่ 26 ก่อนหน้านี้ ในการวางเงื่อนไข, มันจะทำเครื่องหมายตรงกลางของช่วงแท่งเทียนในอีตทั้ง 26 แท่ง.

3. Senkou Span A, เฉลี่ยนอกรอบ 9 และรอบที่ 26 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Tenken-sen và Kijun-sen และวาดผลที่หน้ารอบ 26 ครั้ง.

4. Senkou Span B, หนึ่งรอบ 52 คร้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้วาดที่หน้ารอบ 26.

จุดไข่ปลาระหว่างเส้น Senkou Span A และ Senkou Span B เราเรียกว่า Kumo หรือเมฆ ดูที่รูปภาพประกอบ. Kumo หรือ เมฆ เปรียบเสมือนจุดสมดุลของเทรน ถ้าราคาวิ่งอยู่ในเมฆแสดงว่าราคาอยู่ในช่วงพักตัว เราควรรอให้ราคาทะลุเมฆก่อนที่จะเข้า Order และในขณะเดียวกันถ้าเราเข้า Order Buy แล้วราคามันลงไปที่ก้อนเมฆให้เตรียมตัวออกจาก Order หรือ ถ้า Order Sell ราคามันขึ้นไปถึงก้อนเมฆให้ออกจาก Order เช่นเดียวกัน

5. Chinkou Span (เส้นสีเขียว),เส้นราคาปิดปัจจุบันที่ขยับตัวกลับ 26 ครั้ง และได้ใช้ในการสร้างสัญญาณรวมถึงแนวรับ/แนวต้าน เมื่อ Chinkou มีการเคลื่อนที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแรง ถือว่าเป็นสัญญาณของ go long (พฤติกรรมการซื้อ) เมื่อมีการเคลื่อนที่อยู่ในแนวโน้มขาลง, ถือว่าเป็นสัญญาณของ go short (พฤติกรรมการขาย)

การมุ่งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับ 26 งวดใน Ichimoku Kinkō Hyō มาจากเดือนเดือนทำงานปกติของพนักงานญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ 1930 มี 26 วัน.