ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Hot Money (Hot Money (เงินร้อน))

Hot money (เงินร้อน) เพื่ออธิบายถึงกระแสการลงทุนที่เก็งกำไรจากระบบเศรษฐกิจหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น.