ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (อีแร้ง)

เป็นธนาคารกลางหรือที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจที่มีนโยบายจะได้พิจารณาจากการให้ความสนใจกับอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก ‘อีแร้ง” มีแนวโน้มในการรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อลดลง อีกวิธีหนึ่งในการอธิบายนโยบายของ "อีแร้ง" คือเขาไม่สนใจการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีการจำกัดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ นโยบายหรือคำแถลงของนโยบายนี้มีลักษณะเป็น 'hawkish' (สงคราม)’.