ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (คำสั่ง GTD (มีผลจนถึงวันที่/เวลา))

คำสั่ง GTD คำสั่งที่รอดำเนินการได้ตั้งค่าให้คงอยู่จนกว่าจะถึงวันที่ที่ระบุในอนาคต หากคำสั่ง GTD ยังไม่ได้ดำเนินการในวันที่ระบุในอนาคต คำสั่งนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ.