ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (เป็นคำสั่งที่รอดำเนินการประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีกำหนดเวลาในการมีผล จึงยังคงทำงานจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือได้รับการดำเนินการ (GTC))

คำสั่ง GTC (เป็นคำสั่งที่รอดำเนินการประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีกำหนดเวลาในการมีผล จึงยังคงทำงานจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือได้รับการดำเนินการ) เป็นคำสั่งที่รอดำเนินการประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีกำหนดเวลาในการมีผล จึงยังคงทำงานจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือได้รับการดำเนินการ.