ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (คำสั่ง “Good for the Day” (มีผลในระหว่างวัน))

คำสั่ง “Goof for the day”, เหมือนความหมายของชื่อ มีผลจนถึงสิ้นวันทำการเท่านั้นณ จุดที่มันจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ.