ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (กระเป๋า FxPro Vault)

กระเป๋า FxPro‘s Vault เป็นบัญชีกลาง จากนั้นเทรดเดอร์สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเทรดอื่นๆของเขา มันได้พัฒนาเพื่อลดความจำเป็นในการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดอย่างต่อเนื่องที่มีความเสี่ยงจากตำแหน่งที่เปิด กระเป๋า FxPro Vault ช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถฝากเงินเข้ากระเป๋า Vault ของเขาและหลังจากนั้นกระจายให้บัญชีเทรด FxPro อื่นของเขาและเมื่อต้องเพิ่มขึ้น. นอกจากนี้ เงินที่จัดเก็บในกระเป๋า Vault ได้รับการป้องกันอย่างเต็มที่จากตำแหน่งที่เปิดใด ๆ ที่เทรดเดอร์อาจมี.