ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (การวิเคราะห์พื้นฐาน)

การวิเคราะห์พื้นฐาน เป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดโดยเน้นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ด้านการวิเคราะห์นี้อนุมานว่าสต็อกอยู่สูงหรือต่ำกว่าราคาดังนั้นจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับค่าที่แท้จริง นักวิเคราะห์โดยทั่วไปเน้นที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, ทางภูมิศาสตร์, ทางการเมืองและสังคม, ภูมิอากาศ, รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเช่น: ปริมาณ, รายได้, การว่างงาน, GDP, เงินเฟ้อ/ภาวะเงินฝืด วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์แบบนี้คือการกำหนดว่าหุ้นนั้นมีราคาสูงหรือราคาต่ำและตัดสินใจเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม