ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (พฤติกรรม Front Running)

Front Running (วิ่งด้านหน้า) เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของโบรกเกอร์เพื่อประโยชน์ของตนเองเนื่องจากเขารู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด เช่น โบรกเกอร์ซื้อความปลอดภัยด้วยบัญชีส่วนบุคคลก่อนที่จะดำเนินคำสั่งขนาดใหญ่ในนามของลูกค้าจะได้ถือว่า Front Running คำสั่งซื้อที่มีขนาดเล็กอาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ได้จากการสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าครั้งที่สอง.