ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ยอดคงเหลือที่มีอยู่ (Available balances))

ยอดคงเหลือที่มีอยู่ หมายถึงจำนวนเงินในบัญชีเทรดไม่ได้ใช้อยู่ในขณะนี้เพื่อรักษาตำแหน่งที่เปิดใด ๆ มีการคำนวณดังนี้: ยอดคงเหลือที่มีอยู่=สินทรัพย์- เงินฝาก.