info
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ ลงทุนอย่างรับผิดชอบลงทุนอย่างรับผิดชอบCFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ 74.02% นักลงทุนรายย่อยสูญเสียกับผู้ให้บริการรายนี้ พิจารณาว่าคุณเข้าใจว่า CFD ทำงานอย่างไร และคุณจะสามารถยอมรับความเสี่ยงและสูญเสียได้หรือไม่CFD และ Spread Betting เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากค่าเลเวอเรจ 77.37% บัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD และ Spread Betting กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFD และ Spread Betting ทำงานอย่างไร และสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินหรือไม่
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFDs.
ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นข้อตกลงส่วนตัวที่ผู้ซื้อและผู้ขายกำหนดราคาสำหรับสินทรัพย์แต่ล่าช้าในการจัดส่งจนถึงวันที่ทำข้อตกลงภายหลัง อาจเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีในอนาคต. เมื่อครบกำหนดสัญญาผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องซื้อและผู้ขายต้องขายกับราคาที่รับประกันในสัญญาโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาดปัจจุบัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มักใช้โดยเกษตรกรเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเพาะปลูกก่อนการเก็บเกี่ยว ดังนั้นจึงเป็นการป้องกันความไม่แน่นอนของราคาตลาดในอนาคต.