ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

FOMC (Federal Open Market Committee) (คณะกรรมการตลาดเปิด (FOMC))

สมาชิกของคณะกรรมการตลาดเปิด (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกเสียงกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯในอัตราใด ๆ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ตัวเลขมีการวางแผนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือมีการเผยแพร่รายงานการประชุมภายในแล้วตัวเลขที่ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมีผลกระทบสูง หากเขาเป็น "อีแร้ง" มากกว่าที่คาดไว้อาจมีผลกระทบเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและจะตรงกันข้ามหากเขาเป็น "นกพิราบ" กว่าที่คาดไว้.