ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (กลยุทธ์การเทรด EMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา ))

กลยุทธ์การเทรด EMA ติดตามราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่เหมือน SMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย) การคำนวณ EMA บ่งชี้ถึงน้ำหนักที่มากขึ้นสำหรับข้อมูลล่าสุด ผลลัพธ์คือ EMA ตอบสนองเร็วกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหากเทียบกับ SMA. สอง EMA นิยมที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 และ 26.