ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (สินทรัพย์)

1. เมื่อเทรด ทรัพย์สินของคุณคือยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ บวกหรือลบกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นตำแหน่งที่คุณกำลังเปิดอยู่ซึ่งมีการคำนวณดังนี้: สินทรัพย์=ยอดคงเหลือ +/- กำไร/ขาดทุนลอยตัว.

2. หุ้นหรือการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆเป็นตัวแทนสำหรับสิทธิเป็นเจ้าของเนื้อหาโดยเฉพาะ.