ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (คำสั่งรอเปิดเทรด)

คำสั่งรอเปิดเทรด คือการเปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อราคาของสินทรัพย์ถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำสั่งรอเปิดเทรดได้ใช้เพื่อเปิดเทรดเมื่อตลาดถึงราคาที่กำหนดไว้ซึ่งไม่ต้องติดตามจนถึงได้ดำเนินเสร็จสิ้น.