ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Economic Indicator (ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ)

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ คือรายงานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและภาคเศรษฐกิจแต่ละภาค เช่น E.U. ที่ได้ออกมาเป็นประจำ นักลงทุนใช้มันเพื่อทดลองและพิจารณาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและศักยภาพการลงทุนของประเทศและภูมิภาคที่กล่าวถึง โดยปกติการเปิดตัวของตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญทำให้เกิดความผันผวนของตลาดมากขึ้นทั้งในระหว่างช่วงโมเมนตัมและระทึกของข้อมูลจะได้นำออกใช้.