ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Economic Calendar (ปฏิทินเศรษฐกิจ)

ปฏิทินเศรษฐกิจ ได้ใช้เพื่อติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจทั้งหมดโดยแต่ละประเทศและภูมิภาคออกมา การเผยแพร่ข้อมูลมักได้เรียงลำดับตามผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในตลาด.