ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (นกพิราบ)

ในด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวถึงนกพิราบหมายถึงธนาคารกลางหรือที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ เหตุผลที่อัตราเงินเฟ้อไม่ได้เป็นภัยคุกคามใกล้กับประเทศหรือกลุ่มเศรษฐกิจที่ได้กล่าวถึง เมื่อบุคคลเหล่านี้แถลงข่าวในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับผลกระทบนี้ การแถลงข่าวเหล่านี้ได้เรียกว่า ‘dovish (ฝ่ายนกพิราบ – เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการคลายเงิน)’.