ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (คู่สกุลเงิน)

ในสกุลเงินต่างประเทศซื้อขายเป็นคู่ แต่ละสกุลเงินได้เขียนเป็นตัวย่อ ประกอบด้วยตัวอักษรสามตัวและมักจะแยกออกจากสกุลเงินอีกตัวโดยช่องว่าง, จุดหรือสัญลักษณ์ /. EUR/USD หมายถึงคู่สกุลเงิน Euro US Dollar. สกุลเงินแรกในคู่สกุลเงินเรียกว่าสกุลเงินพื้นฐาน สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงินคู่เรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง มูลค่าของคู่สกุลเงินได้กำหนดโดยปริมาณสกุลเงินอ้างอิงที่ต้องการเพื่อซื้อหนึ่งหน่วยสกุลเงินพื้นฐาน ดังนั้น หาก EUR/USD กำลังเทรดที่ราคา 1.31 หมายความว่าต้องการมี $ 1.31 เพื่อซื้อ € 1.