ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ดัชนีราคาผู้บริโภค)

ดัชนีราคาผู้บริโภค คือดัชนีเศรษฐกิจรายเดือนติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ ราคาผู้บริโภคเป็นตัวกำหนดอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่ในการดำเนินงานของประเทศ. ดังนั้นดัชนี CPI จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสกุลเงินเนื่องจากราคาเพิ่มขึ้นอาจทำให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อความสมดุลของแรงกดดันเงินเฟ้อ.เมื่อ CPI ต่ำกว่าที่คาดไว้จะมีแนวโน้มที่จะดีสำหรับสกุลเงินที่กล่าวถึง.