ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (สินค้าโภคภัณฑ์)

สินค้าโภคภัณฑ์คือสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณมาตรฐานได้เทรดในตลาดหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ประกอยด้วย 2 กลุ่มหลัก: Hardcommodities คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์ไม่สามารถสามารถผลิตเองได้ ต้องขุดหามาจากใต้ดิน เช่น น้ำมันดิบ, ทอง, โลหะเงิน, ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เช่น ค่าการกลั่น, เหล็ก, ถ่านหิน เป็นต้น และSoftcommodities คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ จะเป็นสินค้าภาคการเกษตรกรรม เช่น ข้าว, น้ำตาล, วัวควาย, เป็ดไก่, หมู, ถั่วเหลือง, ขนสัตว์, ยางพารา, น้ำมันปาล์ม, ฝ้าย, ข้าวโพด, กาแฟ เป็นต้น. จัดรายการสินค้าโภคภัณฑ์ตามมาตรฐานเรียกอีกอย่างว่าระดับฐานเพื่อรับรองว่าไม่ว่าสินค้ามีต้นกำเนิดมาจากไหนจะมีจำนวนมาตรฐานและคุณภาพเพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์เดียวกันจากผู้ผลิตรายอื่นทั้งหมดที่เทรดในแพลตฟอร์มที่ระบุไว้.