ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ดัชนีความสัมพันธ์)

ดัชนีความสัมพันธ์ เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงเกือบในเวลาเดียวกันกับเศรษฐกิจในวงกว้าง กล่าวอีกอย่างคือผลกระทบของข้อมูลเป็นสิ่งที่เศรษฐกิจสนใจในเมื่อได้รวบรวมและ/หรือได้รายงาน. GDP และการผลิตอุตสาหกรรมเป็นสองตัวดัชนีความสัมพันธ์ที่สำคัญ.