info
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ ลงทุนอย่างรับผิดชอบลงทุนอย่างรับผิดชอบCFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ 76.14% นักลงทุนรายย่อยสูญเสียกับผู้ให้บริการรายนี้ พิจารณาว่าคุณเข้าใจว่า CFD ทำงานอย่างไร และคุณจะสามารถยอมรับความเสี่ยงและสูญเสียได้หรือไม่CFD และ Spread Betting เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากค่าเลเวอเรจ 79.83% บัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD และ Spread Betting กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFD และ Spread Betting ทำงานอย่างไร และสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินหรือไม่
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFDs.
ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ดัชนีความสัมพันธ์)

ดัชนีความสัมพันธ์ เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงเกือบในเวลาเดียวกันกับเศรษฐกิจในวงกว้าง กล่าวอีกอย่างคือผลกระทบของข้อมูลเป็นสิ่งที่เศรษฐกิจสนใจในเมื่อได้รวบรวมและ/หรือได้รายงาน. GDP และการผลิตอุตสาหกรรมเป็นสองตัวดัชนีความสัมพันธ์ที่สำคัญ.