ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (คำสั่งปิด)

คำสั่งปิดเป็นคำสั่งอัตโนมัติเพื่อปิดคำสั่งที่เปิดอยู่เมื่อราคาของสินทรัพย์ถึงจุดที่ระบุไว้คำสั่งปิดได้ใช้เพื่อล็อคกำไรโดยอัตโนมัติหรือป้องกันการสูญเสียเงินทุนที่ไม่จำเป็น.