ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Chart Pattern (รูปแบบกราฟ)

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์พยายามพิจารณาเมื่อราคาตลาดของสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รูปแบบเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต.