ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (สัญญาการซื้ื้อขายส่วนต่าง)

สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เป็นเครื่องมือที่เกิดขึ้นช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของตัวสินทรัพย์พื้นฐานโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ ในสัญญาการซื้อขายส่วนต่าง ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงว่าเมื่อสัญญาหมดอายุ ผู้ขายจะคืนให้ผู้ซื้อส่วนต่างระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์ในช่วงเวลาสัญญาได้จัดทำและมูลค่าในเวลาที่สัญญาหมดอายุ หากส่วนต่างถูกติดลบผู้ซื้อต้องจ่ายเงินส่วนต่างให้กับผู้ขาย เมื่อเทรด CFDs เทรดเดอร์ชื้อ (หรือซื้อเข้า) เมื่อมีคาดการณ์เพิ่มและขาย (หรือขายออก) เมื่อมีคาดการณ์ลดมูลค่า.