info
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ ลงทุนอย่างรับผิดชอบลงทุนอย่างรับผิดชอบCFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ 76.14% นักลงทุนรายย่อยสูญเสียกับผู้ให้บริการรายนี้ พิจารณาว่าคุณเข้าใจว่า CFD ทำงานอย่างไร และคุณจะสามารถยอมรับความเสี่ยงและสูญเสียได้หรือไม่CFD และ Spread Betting เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากค่าเลเวอเรจ 79.83% บัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD และ Spread Betting กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFD และ Spread Betting ทำงานอย่างไร และสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินหรือไม่
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFDs.
ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (เก็งกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย Carry Trade)

ในการเทรดฟอเร็กซ์, Carry Trade เป็นกลยุทธ์ ซึ่งในนั้นมีสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ได้ขายและจำนวนเงินที่รวบรวมได้จะใช้เพื่อซื้อสกุลเงินประเภทหนึ่งที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง.วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมประเภทนี้คือการทำกำไรจากผลต่างของอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินสองสกุล เลเวอเรจมักใช้เพื่อเพิ่มผลกำไรที่ได้จาก carry trade.