ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น)

ได้พัฒนาโดยพ่อค้าข้าวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 19, กราฟแท่งเทียนเป็นวิธีการทำกราฟเพื่อแสดงกิจกรรมของราคาได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์รายใหม่ โดยทั่วไป กราฟแท่งเทียน คือการรวมกันของกราฟเส้นและขีด เทียนแต่ละอันหมายถึงหน่วยของกรอบเวลาซึ่งมีการควบคุมสินทรัพย์ในขณะนั้น ประกอบด้วยสองส่วนคือแท่งเทียนและใส้เทียน (หรือเงา) ส่วนแท่งเทียนจะให้ข้อมูลราคาเปิดและราคาปิดในระยะเวลากำหนด ส่วนใส้เทียนเป็นเส้นให้ข้อมูลราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด เชิงเทียนมีสีแตกต่างเพื่อแสดงถึงราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด (แสดงราคาขึ้น) และราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด (แสดงราคาลดลง) ในอดีตหากกราฟแท่งเทียนมีสีขาวแสดงถึงการเติบโตและหากมีสีดำแสดงถึงการถดถอย แต่ปัจจุบันเทรดเดอร์สามารถติดตั้งแพลตฟอร์มกราฟเพื่อดูกราฟสีตามนิยามของผู้ใช้