ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (จิตวิทยาในแง่ดีของตลาด)

จิตวิทยาเชิงบวกของตลาดเป็นความรู้สึกที่ดีและการเติบโตอย่างเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาสในอนาคตของสินทรัพย์หรือตลาดพื้นฐาน ความรู้สึกที่เป็นบวกนี้มักไปก่อนการเติบโตของตลาดและกระตุ้นให้นักลงทุนรายอื่นซื้อ.