ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (การกลับตัวขึ้นราคา)

การกลับตัวขึ้นราคา เกิดขึ้นเมื่อมีแนวโน้มลดลง, หรือภาวะถดถอย, ตลาดเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม.