ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (การเติบโตของตลาด)

การเติบโตของตลาด

การเติบโตของตลาดมีลักษณะคือการมองในแง่ดี ราคาเพิ่มขึ้นและการซื้อสินทรัพย์ขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวาง. สถานการณ์มักจะอยู่เอง เนื่องจากราคาที่เพิ่มขึ้นทำให้นักลงทุนหวังผลกำไรก็จะซื้อตาม ซึ่งจะช่วยเสริมการเติบโตเพิ่มขึ้น.