ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Breakout)

Breakout มักจะใช้เพื่อระบุเวลาของราคาของสินทรัพย์ที่ผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ย แต่บางครั้งก็ยังสามารถนำมาใช้เพื่อกล่าวถึงการเคลื่อนที่ลงโดยผ่านระดับสนับสนุนที่ทราบก่อน เมื่อราคาของสินทรัพย์นั้นๆวิ่งมาจนสามารถทะลุแนวรับ หรือแนวต้านได้นั้นเราจะเรียกลักษณะอาการของกราฟช่วงนี้ว่าเกิดการเบรก-เอ้า เมื่อข้ามระดับการสนับสนุนเกณฑ์นี้จะกลายเป็นระดับความต้านทานใหม่.