ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (กลยุทธ์ Boiler Room)

ตามธรรมเนียม คำ “boiler room” ได้ใช้เพื่ออธิบายถึงองค์กรโบรกเกอร์หลอกลวง ได้ตั้งขึ้นเพื่อลบหลักทรัพย์ที่ไม่พึงประสงค์บางส่วนที่บริษัทเป็นเจ้าของ หุ้นสามัญทั่วไปขนาดเล็ก. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คำศัพย์นี้กลายเป็นคำที่กล่าวถึงบริษัทที่ใช้ทีมขายทางโทรศัพท์ ใช้กลยุทธ์การขายแรงดันสูงและโฆษณาสินค้าไม่ใช่ความจริงที่พวกเขากำลังพยายามขาย.