ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Black Swan Event (เหตุการณ์ Black Swan (หงส์ดำ))

ได้แนะนำโดย Nassim Nicholas Taleb, คำศัพท์นี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ความคิดที่ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีผลกระทบมหาศาลและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดคิดก่อนได้.