ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ราคาซื้อ (ราคาเสนอซื้อ))

ราคาตลาดได้คิดเป็นคู่ที่เรียกว่าราคา bid (ราคาเสนอซื้อ)/ราคา ask (ราคาเสนอขาย). ราคา bid (ราคาเสนอซื้อ)เป็นราคาที่เครื่องมือพื้นฐานสามารถได้ขาย ดังนั้นเมื่อซื้อขายสกุลเงินคู่ เช่น EUR/USD, ราคา bid เป็นตัวแทนสำหรับสกุลเงินอ้างอิ่ง (กรณีนี้คือ USD) ที่เทรดเดอร์สามารถได้รับเมื่อขายสกุลเงินพื้นฐาน (กรณีนี้คือ Euro ). เมื่อได้ระบุไว้คือ 1.32166/1.32184, แสดงว่าราคา bid ของคู่สกุลเงินนี้คือตัวแรกของ 1.32166, หมายความว่าเมื่อขาย 1 Euro จะได้ราคา $ 1,32166.