ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (จิตวิทยาในแง่ร้ายของตลาด)

จิตวิทยาในแง่ร้ายของตลาดเป็นความรู้สึกเชิงลบรอบค่าและแนวโน้มในอนาคตของสินทรัพย์พื้นฐาน จิตวิทยาในแง่ร้ายมาก่อน ต่อไปคือการเป็นสภาพตลาดถดถอยและและกระตุ้นให้นักลงทุนเริ่มขาย.