ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Bearish Reversal)

การทำรายการย้อนกลับลดลงเมื่อตลาดบางเเห่งมีราคาเพิ่มขึ้น โดยมีเเนวโน้มไปในทิศทางตรงกันข้าม